Báo Đấu thầu số 174 ra ngày 16/9/2019

Báo Đấu thầu số 174 ra ngày 16/9/2019

14/09/2019 - 10:17
Ngoài việc cập nhật 424 thông báo mời thầu và 572 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 173 ra ngày 13/9/2019

Báo Đấu thầu số 173 ra ngày 13/9/2019

12/09/2019 - 21:04
Ngoài việc cập nhật 413 thông báo mời thầu và 621 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 172 ra ngày 12/9/2019

Báo Đấu thầu số 172 ra ngày 12/9/2019

11/09/2019 - 19:28
Ngoài việc cập nhật 434 thông báo mời thầu và 663 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 171 ra ngày 11/9/2019

Báo Đấu thầu số 171 ra ngày 11/9/2019

10/09/2019 - 22:43
Ngoài việc cập nhật 576 thông báo mời thầu và 670 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 170 ra ngày 10/9/2019

Báo Đấu thầu số 170 ra ngày 10/9/2019

09/09/2019 - 20:17
Ngoài việc cập nhật 606 thông báo mời thầu và 700 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 169 ra ngày 9/9/2019

Báo Đấu thầu số 169 ra ngày 9/9/2019

07/09/2019 - 20:04
Ngoài việc cập nhật 486 thông báo mời thầu và 574 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 168 ra ngày 6/9/2019

Báo Đấu thầu số 168 ra ngày 6/9/2019

05/09/2019 - 21:32
Ngoài việc cập nhật 466 thông báo mời thầu và 600 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 167 ra ngày 5/9/2019

Báo Đấu thầu số 167 ra ngày 5/9/2019

04/09/2019 - 23:36
Ngoài việc cập nhật 518 thông báo mời thầu và 636 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 4/9/2019

Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 4/9/2019

03/09/2019 - 21:26
Ngoài việc cập nhật 606 thông báo mời thầu và 804 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 165 ra ngày 3/9/2019

Báo Đấu thầu số 165 ra ngày 3/9/2019

30/08/2019 - 17:48
Ngoài việc cập nhật 466 thông báo mời thầu và 683 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 164 ra ngày 30/8/2019

Báo Đấu thầu số 164 ra ngày 30/8/2019

29/08/2019 - 21:21
(BĐT) - Tháng 6/2019 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết. Trước đó, vào tháng 11/2018, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Báo Đấu thầu số 163 ra ngày 29/8/2019

Báo Đấu thầu số 163 ra ngày 29/8/2019

28/08/2019 - 21:06
Ngoài việc cập nhật 559 thông báo mời thầu và 694 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 162 ra ngày 28/8/2019

Báo Đấu thầu số 162 ra ngày 28/8/2019

27/08/2019 - 20:32
Ngoài việc cập nhật 526 thông báo mời thầu và 682 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 161 ra ngày 27/8/2019

Báo Đấu thầu số 161 ra ngày 27/8/2019

26/08/2019 - 20:44
Ngoài việc cập nhật 633 thông báo mời thầu và 713 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 160 ra ngày 26/8/2019

Báo Đấu thầu số 160 ra ngày 26/8/2019

23/08/2019 - 21:05
Ngoài việc cập nhật 428 thông báo mời thầu và 611 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 159 ra ngày 23/8/2019

Báo Đấu thầu số 159 ra ngày 23/8/2019

22/08/2019 - 20:00
Ngoài việc cập nhật 468 thông báo mời thầu và 613 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 158 ra ngày 22/8/2019

Báo Đấu thầu số 158 ra ngày 22/8/2019

21/08/2019 - 20:27
Ngoài việc cập nhật 494 thông báo mời thầu và 607 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 157 ra ngày 21/8/2019

Báo Đấu thầu số 157 ra ngày 21/8/2019

20/08/2019 - 20:57
Ngoài việc cập nhật 533 thông báo mời thầu và 600 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 156 ra ngày 20/8/2019

Báo Đấu thầu số 156 ra ngày 20/8/2019

19/08/2019 - 21:13
Ngoài việc cập nhật 519 thông báo mời thầu và 721 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 155 ra ngày 19/8/2019

Báo Đấu thầu số 155 ra ngày 19/8/2019

16/08/2019 - 22:20
Ngoài việc cập nhật 427 thông báo mời thầu và 606 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn: