Báo Đấu thầu số 182 ra ngày 26/9/2019

Báo Đấu thầu số 182 ra ngày 26/9/2019

25/09/2019 - 20:52
Ngoài việc cập nhật 447 thông báo mời thầu và 630 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 181 ra ngày 25/9/2019

Báo Đấu thầu số 181 ra ngày 25/9/2019

24/09/2019 - 22:01
Ngoài việc cập nhật 627 thông báo mời thầu và 606 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 180 ra ngày 24/9/2019

Báo Đấu thầu số 180 ra ngày 24/9/2019

23/09/2019 - 22:07
Ngoài việc cập nhật 564 thông báo mời thầu và 896 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 179 ra ngày 23/9/2019

Báo Đấu thầu số 179 ra ngày 23/9/2019

22/09/2019 - 07:56
Ngoài việc cập nhật 449 thông báo mời thầu và 649 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 178 ra ngày 20/9/2019

Báo Đấu thầu số 178 ra ngày 20/9/2019

19/09/2019 - 20:39
Ngoài việc cập nhật 496 thông báo mời thầu và 632 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 177 ra ngày 19/9/2019

Báo Đấu thầu số 177 ra ngày 19/9/2019

18/09/2019 - 21:17
Ngoài việc cập nhật 461 thông báo mời thầu và 632 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 176 ra ngày 18/9/2019

Báo Đấu thầu số 176 ra ngày 18/9/2019

17/09/2019 - 20:52
Ngoài việc cập nhật 536 thông báo mời thầu và 698 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 175 ra ngày 17/9/2019

Báo Đấu thầu số 175 ra ngày 17/9/2019

16/09/2019 - 22:19
Ngoài việc cập nhật 558 thông báo mời thầu và 828 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 174 ra ngày 16/9/2019

Báo Đấu thầu số 174 ra ngày 16/9/2019

14/09/2019 - 10:17
Ngoài việc cập nhật 424 thông báo mời thầu và 572 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 173 ra ngày 13/9/2019

Báo Đấu thầu số 173 ra ngày 13/9/2019

12/09/2019 - 21:04
Ngoài việc cập nhật 413 thông báo mời thầu và 621 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 172 ra ngày 12/9/2019

Báo Đấu thầu số 172 ra ngày 12/9/2019

11/09/2019 - 19:28
Ngoài việc cập nhật 434 thông báo mời thầu và 663 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 171 ra ngày 11/9/2019

Báo Đấu thầu số 171 ra ngày 11/9/2019

10/09/2019 - 22:43
Ngoài việc cập nhật 576 thông báo mời thầu và 670 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 170 ra ngày 10/9/2019

Báo Đấu thầu số 170 ra ngày 10/9/2019

09/09/2019 - 20:17
Ngoài việc cập nhật 606 thông báo mời thầu và 700 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 169 ra ngày 9/9/2019

Báo Đấu thầu số 169 ra ngày 9/9/2019

07/09/2019 - 20:04
Ngoài việc cập nhật 486 thông báo mời thầu và 574 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 168 ra ngày 6/9/2019

Báo Đấu thầu số 168 ra ngày 6/9/2019

05/09/2019 - 21:32
Ngoài việc cập nhật 466 thông báo mời thầu và 600 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 167 ra ngày 5/9/2019

Báo Đấu thầu số 167 ra ngày 5/9/2019

04/09/2019 - 23:36
Ngoài việc cập nhật 518 thông báo mời thầu và 636 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 4/9/2019

Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 4/9/2019

03/09/2019 - 21:26
Ngoài việc cập nhật 606 thông báo mời thầu và 804 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 165 ra ngày 3/9/2019

Báo Đấu thầu số 165 ra ngày 3/9/2019

30/08/2019 - 17:48
Ngoài việc cập nhật 466 thông báo mời thầu và 683 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 164 ra ngày 30/8/2019

Báo Đấu thầu số 164 ra ngày 30/8/2019

29/08/2019 - 21:21
(BĐT) - Tháng 6/2019 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết. Trước đó, vào tháng 11/2018, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Báo Đấu thầu số 163 ra ngày 29/8/2019

Báo Đấu thầu số 163 ra ngày 29/8/2019

28/08/2019 - 21:06
Ngoài việc cập nhật 559 thông báo mời thầu và 694 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn: