Báo Đấu thầu số 145 ra ngày 2/8/2018

Báo Đấu thầu số 145 ra ngày 2/8/2018

01/08/2018 - 21:19
Ngoài việc cập nhật 462 thông báo mời thầu và 507 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 144 ra ngày 1/8/2018

Báo Đấu thầu số 144 ra ngày 1/8/2018

31/07/2018 - 20:34
Báo Đấu thầu số 144 cập nhật 460 thông báo mời thầu và 417 kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, trên số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 143 ra ngày 31/7/2018

Báo Đấu thầu số 143 ra ngày 31/7/2018

30/07/2018 - 20:20
Báo Đấu thầu số 143 cập nhật 498 thông báo mời thầu và 647 kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, trên số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 142 ra ngày 30/7/2018

Báo Đấu thầu số 142 ra ngày 30/7/2018

27/07/2018 - 20:08
Báo Đấu thầu số 142 xuất bản Chuyên đề Đặc biệt “Để nông nghiệp Việt Nam cất cánh”. Ngoài việc cập nhật 439 thông báo mời thầu và 420 kết quả lựa chọn nhà thầu, số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn.
Báo Đấu thầu số 141 ra ngày 27/7/2018

Báo Đấu thầu số 141 ra ngày 27/7/2018

26/07/2018 - 20:19
Báo Đấu thầu số 141 cập nhật 412 thông báo mời thầu và 592 kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, trên số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 140 ra ngày 26/7/2018

Báo Đấu thầu số 140 ra ngày 26/7/2018

25/07/2018 - 20:02
Báo Đấu thầu số 140 cập nhật 432 thông báo mời thầu và 471 kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, trên số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
Báo Đấu thầu số 139 ra ngày 25/7/2018

Báo Đấu thầu số 139 ra ngày 25/7/2018

24/07/2018 - 20:53
Báo Đấu thầu số 139 cập nhật 479 thông báo mời thầu và 513 kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, trên số báo này còn có nhiều bài viết hấp dẫn: