Thứ năm, ngày 13 tháng 08 năm 2020 Thông tin đấu thầu Mạng đấu thầu quốc gia
 • Báo Đấu thầu số 83 ra ngày 9/5/2019

  08/05/2019 20:32

  Ngoài việc cập nhật 422 thông báo mời thầu và 564 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 82 ra ngày 8/5/2019

  07/05/2019 20:34

  Ngoài việc cập nhật 588 thông báo mời thầu và 536 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 81 ra ngày 7/5/2019

  06/05/2019 21:03

  Ngoài việc cập nhật 826 thông báo mời thầu và 932 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 80 ra ngày 6/5/2019

  03/05/2019 22:46

  Ngoài việc cập nhật 556 thông báo mời thầu và 722 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 73 ra ngày 22/4/2019

  19/04/2019 22:45

  Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu Chuyên đề đặc biệt với chủ đề “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2019”, đi sâu phân tích những cơ hội cũng như thách thức của thị trường trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2019. Chuyên đề cũng sẽ giới thiệu hướng đi mới của các doanh nghiệp, chủ đầu tư để thích ứng và tiếp tục kiến tạo một thị trường sôi động với nhiều cơ hội hấp dẫn.
 • Báo Đấu thầu số 65 ra ngày 9/4/2019

  08/04/2019 20:18

  Ngoài việc cập nhật 628 thông báo mời thầu và 588 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 64 ra ngày 8/4/2019

  05/04/2019 20:52

  Ngoài việc cập nhật 454 thông báo mời thầu và 456 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:
 • Báo Đấu thầu số 63 ra ngày 5/4/2019

  04/04/2019 19:54

  Ngoài việc cập nhật 425 thông báo mời thầu và 449 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn:

chuyên đề

Kết nối đầu tư