Báo Đấu thầu số 59 ra ngày 31/3/2020

Báo Đấu thầu số 59 ra ngày 31/3/2020

30/03/2020 - 20:43
(BĐT) - Khi những tồn tại của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2019 như nguồn cung, pháp lý và tín dụng chưa được giải quyết triệt để, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tạo ra những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng. 
Báo Đấu thầu số 47 ra ngày 13/3/2020

Báo Đấu thầu số 47 ra ngày 13/3/2020

12/03/2020 - 21:47
(BĐT) - Nhằm cung cấp bức tranh tổng thể và phân tích những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, các nhà thầu thực hiện mua sắm tập trung, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Lợi ích kép của mua sắm tập trung”. Chuyên đề cũng giới thiệu những cách làm chuyên nghiệp, bài bản của nhiều đơn vị, năng lực của các nhà thầu Việt, các sản phẩm trong nước khẳng định được thương hiệu khi tham gia đấu thầu mua sắm tập trung...