(BĐT) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) ghi nhận 1.342 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy vậy, chi phí giá vốn giảm tới hơn 18% giúp lợi nhuận gộp của Dofico tăng trưởng gần 50%, từ 220,1 tỷ đồng nửa đầu năm 2020 lên thành 329,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chênh lệch giữa doanh thu tài chính và chi phí tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đạt 53,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này là 350 tỷ đồng (nhờ thoái vốn các khoản đầu tư). Còn tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 198,1 tỷ đồng. Kết quả, Dofico báo lãi ròng gần 222 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020.