(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đốc thúc việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2022 - 2024.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nội dung nêu trên.

Ngày 27/4/2021, Bộ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị nghiên cứu, tham gia góp ý hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị. Trong đó, Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung về xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024. Nội dung chuẩn bị của các cơ quan gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 4/5/2021 để tổng hợp.

Tuy nhiên, đến ngày 7/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được văn bản góp ý của 10 cơ quan gồm Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và công nghệ, Ngân hàng Nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Để kịp tiến độ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa có ý kiến khẩn trương chuẩn bị nội dung gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử trước ngày 12/5/2021.