(BĐT) - Theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 1.365 tỷ đồng, sụt giảm 43% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Công ty lại tăng nhẹ, đạt 89,8 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong nửa đầu năm đạt 7,8 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ. Còn tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ 91,4 tỷ đồng lên 97,1 tỷ đồng. Kết quả Công ty báo lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng, thấp hơn 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản Công ty đạt 1.598 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần 63% với phần lớn số dư đến từ phải trả người bán ngắn hạn (882 tỷ đồng).