Xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2017

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa thông báo về Chương trình doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017. 

Theo đó, các doanh nghiệp đủ điều kiện xét chọn uy tín năm 2017 phải đáp ứng đủ các tiêu chí cơ bản như: không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, không nợ đọng thuế, không vi phạm pháp luật về môi trường...

 Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định tại Quyết định số 7313/QĐ-BCT ngày 7/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.               

Việt Anh