Xây dựng 99 trúng gói thầu hơn 91 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (bên mời thầu) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (1/2 bên trái tuyến). Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng 99, với giá trúng thầu là 91,752 tỷ đồng, giá gói thầu là 96,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,9%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc chuyển nguồn sang năm 2018 và nguồn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh năm 2019; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty CP Xây dựng cầu 75 bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính bị loại ở bước đánh giá về tài chính.

Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 có địa chỉ ở Hà Nội. Trong  hơn 3 năm qua, Công ty được công bố trúng 11 gói thầu. Hiện Công ty đang trong thời gian thực hiện 5 hợp đồng với tổng giá trúng thầu 596 tỷ đồng (bao gồm cả trúng thầu với tư cách độc lập và thành viên liên danh).

 

Khánh Ngọc