Vũ Quang trúng gói thầu lắp đặt trạm bơm tại Hải Phòng trên 58 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Vũ Quang vừa được lựa chọn trúng thầu Gói thầu số 19a Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm thoát nước mưa và hệ thống bơm thoát nước thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Gói thầu này do Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị (Hải Phòng) mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Giá trúng thầu của Công ty CP Vũ Quang là trên 58,3 tỷ đồng.

Cũng tại dự án nêu trên, Công ty CP Vũ Quang còn trúng 2 gói thầu khác gồm: Gói thầu số 3.37 Xây dựng và lắp đặt biển báo công trình các công trình phía Bắc sông Cấm; Gói thầu số 31 Xây dựng và lắp đặt biển báo công trình.

Ngoài ra, theo thông tin được công khai, Công ty CP Vũ Quang cũng được Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị chỉ định thầu trong nước Gói thầu số 18 Xây dựng biển báo công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm.

Công ty CP Vũ Quang có địa chỉ đăng ký tại Khu dân cư Lương Khê 2, phường Tràng Cát, quận Hải Ản, thành phố Hải Phòng, với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Ngọc Minh