VNR điều chỉnh kế hoạch doanh thu 2017 xuống 1.635 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Mã CK: VNR) vừa thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, VNR sẽ điều chỉnh giảm mức doanh thu kế hoạch từ 1.770 tỷ đồng xuống 1.625 tỷ đồng (giảm 7,63%); trong khi lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 2,5% từ mức 278 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động 9 tháng năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm của VNR đạt 1.232,75 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 252,1 tỷ đồng, tăng 20,81% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch trước và sau điều chỉnh, doanh thu 9 tháng của VNR hoàn thành lần lượt 68,65% và 75,4%; trong khi lợi nhuận sau thuế hoàn thành lần lượt 90,32% và 88,11%.

 

Hoàng Hải