VN Post lần đầu công bố báo cáo tài chính

(BĐT) - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, doanh thu của Tổng công ty đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng tới 44% so với năm 2015.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đóng góp lớn cho tăng trưởng doanh thu của Tổng công ty là mảng bán hàng hóa và thành phẩm. Riêng mảng này tăng trưởng tới 150%, từ 2.000 tỷ đồng lên hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này chỉ 2% nên cả năm 2016 tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp này chỉ là 25%, nhỏ hơn nhiều so với tăng trưởng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần lượt 175 tỷ đồng và 167 tỷ đồng.

VN Post có vốn điều lệ hơn 8.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bưu chính. VN Post được tách khỏi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và được tổ chức lại mô hình quản lý gồm Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc, phù hợp với Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.                

Hoàng Việt