VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2018, với cùng tỷ lệ 6,5%.

Cụ thể, VLC sẽ chi hơn 82 tỷ đồng để chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 13%, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 22/11. Ngoài ra, VLC sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018, dự kiến vào cuối tháng 11.

Nửa đầu năm nay, VLC ghi nhận mức danh thu đạt 1.321 tỷ đồng, giảm 4,55%; lợi nhuận sau thuế đạt 134,8 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, VLC đã hoàn thành 47,2% kế hoạch doanh thu và 62,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H