Vĩnh Hoàn báo lãi quý III/2019 giảm 58%

(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2019 đạt 1.882 tỷ đồng, giảm gần 26% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 254 tỷ đồng, giảm 58%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vĩnh Hoàn đạt 5.699 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và thực hiện 57% kế hoạch năm. Lãi ròng của Công ty đạt 981 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ và thực hiện được 80% kế hoạch năm 2019.

Đến cuối quý III/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 6.500 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả là 1.708 tỷ đồng chiếm 26% tổng tài sản.

 

Hoàng Việt