Vingroup dự kiến doanh thu thuần 45.000 tỷ năm 2016

Ngày 22/4/2016, Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup diễn ra hôm 22/4
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup diễn ra hôm 22/4

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 45 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 3 nghìn tỷ đồng.

Những hoạt động trọng tâm của Vingroup trong năm 2016 tiếp tục khai thác cácdự án đang hoạt động như chuỗi các đô thị Vinhomes, hệ thống trung tâm thương mại Vincom, chuỗi khách sạn Vinpearl và vui chơi giải trí Vinpearlland, hệ thống giáo dục Vinschool, bệnh viện Vinmec, sản phẩm nông nghiệp VinEco...

Ngoài ra, trong năm 2016, Vingroup cũng tiếp tục triển khai các dự án Vinhomes Central Park, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Times City - Park Hill, Vinhomes Dragon Bay - Hạ Long, Vinhomes Golden River... để bàn giao cho khách hàng, đồng thời xúc tiến triển khai các dự án mới có tiềm năng.

Một số công việc chính khác còn có việc phát triển hệ thống bán lẻ VinMart, VinPro, VinDS; đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp thông qua thương hiệu VinEco; cải cách hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế...

Trước đó, trong năm 2015, Vingroup đạt doanh thu thuần là 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 1.501 tỷ đồng.

Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2015, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ ngành bán lẻ tại các gian hàng và siêu thị, tăng 987% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 4.306 tỷ đồng.

Với các ngành nghề khác, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 21.179 tỷ đồng; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 2.655 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 2.848 tỷ đồng,

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 771 tỷ đồng; doanh thu từ cung cấp dịch vụ xây dựng đạt 1.028 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 514 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động khác là 747 tỷ đồng.

Về tình hình nộp thuế, tổng số thuế phải nộp trong năm 2015 của Tập đoàn Vingroup là 4.634 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.578 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.425 tỷ đồng, các loại thuế khác 631 tỷ đồng.

Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2015 là 3.792 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.421 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.910 tỷ đồng, các loại thuế khác 461 tỷ đồng.

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lãi sau thuế năm 2015 của cổ đông Công ty mẹ là 1.216 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2015 là: 636 đồng.

Tại Đại hội cổ đông cổ đông vừa diễn ra, Hội đồng quản trị đã chia sẻ về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Trong năm 2012, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị là 300 triệu USD và niêm yết các trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”).

Tính đến ngày 16/03/2016, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Theo đó, toàn bộ Trái phiếu đã phát hành được hủy bỏ và hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Theo công văn số 5184/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/09/2014, Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài.

Do toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phần, Hội đồng quản trị  đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10% tổng số cổ phần đã phát hành của Tập đoàn Vingroup.

Mục đích của việc duy trì tỷ lệ phong tỏa là nhằm dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài và các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch nêu trên, Tập đoàn Vingroup sẽ xác định và tính toán lại tỷ lệ phong tỏa và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh tỷ lệ phong tỏa cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết). Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ phong tỏa này.

Theo Chí Tín
Đầu tư

Tin liên quan