Vinaship bất ngờ báo lãi sau 7 quý lỗ liên tiếp

(BĐT) - Công ty CP Vận tải Biển Vinaship vừa bất ngờ báo lãi quý IV/2017 sau nhiều quý thua lỗ. Cụ thể, doanh thu quý IV/2017 đạt 165 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2016. 

Tuy nhiên, doanh thu không bù đắp được chi phí giá vốn làm cho lợi nhuận gộp âm 2,7 tỷ đồng. Thêm vào đó, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của Vinaship âm 15,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã ghi nhận 25,8 tỷ đồng doanh thu khác giúp lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Vinaship đạt 873 tỷ đồng với nợ phải trả là 871 tỷ đồng, chiếm 99,8%. Lỗ lũy kế của Công ty đạt 281,4 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm 2017, vốn chủ sở hữu chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đầu năm là 77,5 tỷ đồng.

                

Hoàng Việt