Vinamilk đăng ký mua 16.865 cổ phiếu quỹ

Vinamilk sẽ mua lại cổ phiếu phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM, Vinamilk) đăng ký mua lại 16.865 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ không qua sàn nhằm thu hồi cổ phiếu ESOP. Giá phát hành ở mức 37.720 đồng/cp.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày UBCK ra công văn nhận đầy đủ hồ sơ đến khi VSD hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Nguồn vốn triển khai được trích từ lợi nhuận sau thuế của Vinamilk. Sau khi hoàn tất, VNM sẽ nâng số lượng cổ phiếu quỹ lên 206.680 cp. CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) là đơn vị được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNM hiện có giá 197.800 đồng/cp, giảm hơn 6% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2018, VNM đặt mục tiêu doanh thu 55.500 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế 10.752 tỷ đồng, tăng trưởng 5%.


NDH