Vinaconex 2: Lợi nhuận quý I giảm mạnh

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng số 2 (Vinaconex 2) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018. Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 333,5 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 48% so với quý I/2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại thời điểm cuối quý I/2018, tổng nợ phải trả của Vinaconex 2 vẫn ở mức cao là 1.794 tỷ đồng, chiếm 86% tổng tài sản và gấp 6,2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 574,4 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 569,7 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Năm 2018, Vinaconex đặt mục tiêu 1.246 tỷ đồng tổng doanh thu và 34 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 40% so với năm 2017.     

Thế Anh