Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác 5 triệu tấn dầu và condensate

(BĐT) - Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như: khai thác 5 triệu tấn dầu và condensate, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Tổng giám đốc VSP Từ Thành Nghĩa, dự kiến đến hết năm 2016, VSP sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu như khoan thăm dò, cung cấp khí, xây dựng các công trình biển. Cụ thể, năm 2016, VSP dự kiến khai thác được 5,04 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ 1,6 tỷ m3 khí (đạt 127% kế hoạch năm); hoàn thành và đưa vào hoạt động giàn RC-9 trước 39 ngày so với kế hoạch.     

Hải Bình