Vietsovpetro đạt mốc sản lượng 50 tỷ m3 khí

(BĐT) - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đạt mốc tổng sản lượng thu gom và xử lý khí (cho gaslift và đưa về bờ) 50 tỷ m3. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong tổng sản lượng 50 tỷ m3 khí này, ngoài việc cung cấp khí cho nhu cầu khai thác dầu bằng gaslift của Vietsovpetro tại các mỏ Bạch Hổ - Rồng, Thỏ Trắng và Nam Rồng - Đồi Mồi…, Vietsovpetro đã thực hiện việc nén khí về bờ, cung cấp hơn 32 tỷ m3 khí cho các cụm công nghiệp khí - điện - đạm sử dụng khí đốt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.

Với lượng khí được thu gom và đưa về bờ như trên, Vietsovpetro đã cùng một số đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên dầu khí của đất nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.      

Hoàng Vũ