Vietravel phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - Công ty CP Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) vừa hoàn tất việc phát hành 700.000 trái phiếu với tổng giá trị 700 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho Dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng. Tổng cộng có 700 nhà đầu tư trong nước đã mua hết số lượng trái phiếu nói trên.

Đây là trái phiếu kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 9,25%/năm trong 15 tháng đầu tiên, sau đó tăng lên 11%/năm. Hình thức phát hành trái phiếu thông qua bút toán ghi sổ. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo là các khoản phải thu khách hàng của bên thế chấp; tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký và các tài sản khác gắn với tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại Công ty CP Chứng khoán VPS cùng toàn bộ số dư trên các tài khoản đó; tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines mở tại VPBank và toàn bộ số dư trên đó; các tài sản bảo đảm bổ sung, thay thế khác theo thỏa thuận.

 

Minh Kỳ