Vietcombank: 27/4 họp ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Một trong các nội dung họp của kỳ Đại hội lần này sẽ là bầu ra HĐQT và Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2018-2023. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 15/03.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27/04 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mề Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Một trong các nội dung quan trọng sẽ được tổ chức tại buổi họp này là việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hiện, HĐQT của nhà băng này gồm 7 thành viên trong khi số lượng thành viên Ban Kiểm sát là 3 người.

Ngân hàng Nhà nước đang sở hữu 77,11% vốn Vietcombank. Mizuho, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, hiện vẫn là cổ đông chiến lược duy nhân của nhà băng này với tỷ lệ sở hữu đạt 15%. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông của ngân hàng có thể sẽ thay đổi đáng kể tới đây.

Theo chia sẻ mới đây của Chủ tịch HĐQT Vietcombank - ông Nghiêm Xuân Thành với Nikkei, kế hoạch phát hành riêng lẻ đã được nhà nước chấp thuận. Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore GIC là một trong những nhà đầu tư tiềm năng của Vietcombank. Chủ tịch Vietcombank cũng cho biết Mizuho của Nhật Bản, cũng sẽ mua thêm để duy trì tỷ lệ 15%.

Cũng tại Đại hội, Vietcombank sẽ trình Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 và báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018.

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 cùng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiềm soát năm 2018 sẽ được trình cổ đông. Đồng thời, Vietcombank cũng sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tố chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quán trị nội bộ.


NDH