Vicostone đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.335 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Vicostone (VCS) đã thông qua kế hoạch năm 2018 với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 20% so với doanh thu thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng 20,44% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng dự kiến số lao động trong năm 2018 khoảng 666 người, tăng 4% so với cùng kỳ.

Trước đó, Vicostone đã công bố kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất đạt 4.352 tỷ đồng, tăng trưởng 34,5% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 1.122 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 13.461 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Phenikaa, Công ty mẹ của VCS cũng đạt kỷ lục về kết quả sản xuất - kinh doanh; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 139,44 triệu USD (tăng trưởng 8,64% so với năm 2016), lợi nhuận sau thuế 1.453,65 tỷ đồng, tăng trưởng 29,64% so với năm 2016, nộp ngân sách nhà nước 305,95 tỷ đồng.


ĐTCK