Vi phạm cho vay margin và tách bạch tài khoản, Chứng khoán IB bị phạt 450 triệu đồng

Ngày 19/7/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán IB - IBSC (VIX – HNX).
Vi phạm cho vay margin và tách bạch tài khoản, Chứng khoán IB bị phạt 450 triệu đồng

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (trong tháng 6, 8, 12/2017 và tháng 1/2018 có một số ngày, IBSC đã cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; trong tháng 5, 8, 12/2017 có một số ngày, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty).

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt tiền 175 triệu đồng do cho khách hàng vay tiền trừ trường hợp cho vay để mua mua chứng khoán giao dịch ký quỹ (trong tháng 3, 8/2017 và tháng 1, 3/2018 có một số ngày, IBSC cho một số khách hàng vay tiền để mua chứng khoán ngoài giao dịch ký quỹ).

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán (trong tháng 1, 4, 10, 12/2017 có một số ngày, IBSC đã chuyển tiền từ tài khoản tổng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư sang tài khoản thanh toán của Công ty chưa đúng yêu cầu của nhà đầu tư).


ĐTCK