VGS báo lãi hợp nhất quý III giảm gần 70%

9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của VGS đạt 50 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 62,5% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã VGS - HNX) công bố BCTC hợp nhất quý III/2018 với kết quả kinh doanh tiếp tục giảm sút. Doanh thu thuần quý III tăng 23% so với cùng kỳ và đạt hơn 2.008 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán tăng 26% khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 45,4 tỷ đồng, giảm 40%.

Mặc dù các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ nhưng công ty lãi sau thuế chỉ hơn 8,9 tỷ đồng, giảm sâu 69,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận kỳ này của VGS sụt giảm mạnh là do tỷ giá USD tăng cao, nếu như trong quý III/2017 tỷ giá USD khoảng 22.750 VND/USD thì trong quý III/2018 lên khoảng 23.350 VND/USD. Chính vì thế giá nguyên vật liệu khi nhập về tăng cao hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, thị trường trong nước bán chậm nên hiệu quả kinh doanh càng thấp.

VGS báo lãi hợp nhất quý III giảm gần 70% - ảnh 1
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 50 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 62,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 41,5 tỷ đồng, giảm 22,2%.

Tại thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản của VGS đạt 1.549,6 tỷ đồng, giảm 10,4% so với số cuối năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty vẫn ở mức cao với 740 tỷ đồng, tăng 4,9%, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 723 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty đạt 401 tỷ đồng, giảm 36,7% so với năm 2017.


NDH