VEC chịu lỗ khi hợp nhất công ty con

(BĐT) - Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (mã chứng khoán: VEC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018. Theo đó, cổ đông công ty mẹ tiếp tục phải nhận mức lỗ ròng 3,35 tỷ đồng khi hợp nhất kết quả kinh doanh với các công ty con.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng và riêng quý II/2018 của Tổng công ty lần lượt đạt 446,98 tỷ đồng và 206,86 tỷ đồng, tương đương với mức giảm lần lượt 33,99% và 25,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và sinh lời của Tổng công ty đã có sự cải thiện. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp tăng hơn 2,6% từ mức 13,12% trong quý II/2017 lên 15,74% trong quý II/2018. Các khoản chi phí hoạt động cũng được kiểm soát tốt hơn so với cùng kỳ như chi phí bán hàng là 16,12 tỷ đồng, giảm 28,34%; chi phí quản lý doanh nghiệp là 18,14 tỷ đồng, giảm 49,33%. Nhờ vậy, lãi ròng hợp nhất của Tổng công ty trong quý II và 6 tháng đầu năm 2018 lần lượt đạt 280,46 triệu đồng và 3,49 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc phân chia tỷ lệ lợi ích dành cho các cổ đông thiểu số tại công ty con khi thực hiện hợp nhất đã khiến cho cổ đông công ty mẹ lỗ ròng 3,35 tỷ đồng trong quý II/2018, lũy kế 6 tháng năm 2018 lỗ ròng 1,43 tỷ đồng.

Anh Tuấn