VEAM nhận hơn 10.000 tỷ đồng cổ tức từ liên doanh Honda, Toyota và Ford

Khoản lợi nhuận được chia từ các liên doanh tăng đột biến trong năm cuối trước khi VEAM cổ phần hóa.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, sau hơn 9 tháng kể từ khi kết thúc niên độ tài chính. Trong đó, nổi bật là khoản cổ tức được chia từ các liên doanh tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán, VEAM đã nhận về gần 10.120 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia trong năm 2016. Trong số này, phần lợi nhuận được chia từ Công ty Honda Việt Nam đứng đầu với 7.965 tỷ, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam là 1.821 tỷ và Công ty TNHH Diesel Sông Công hơn 272 tỷ đồng.

Kết quả này cũng giúp lợi nhuận công ty mẹ VEAM cuối năm đạt gần 8.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với kết quả 3.335 tỷ của năm 2015.

Tuy nhiên, đối chiếu với kết quả hoạt động thực tế của các liên doanh này từ báo cáo tài chính hợp nhất của VEAM, khoản cổ tức không đến từ hoạt động kinh doanh đột biến trong năm mà có thể đến từ khoản lợi nhuận lũy kế trong nhiều năm gần đây. Theo báo cáo này, phần lợi nhuận từ công ty liên kết ghi nhận thực tế theo tỷ lệ sở hữu của VEAM năm 2016 chỉ đạt gần 4.576 tỷ đồng, tương đương năm 2015.

VEAM là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy và sản xuất, lắp ráp xe tải với thương hiệu VEAM Motor. Tuy vậy, tài sản giá trị nhất tổng công ty này lại là phần vốn góp trong liên doanh tại 3 hãng xe hàng đầu là Honda (VEAM nắm giữ 30%), Toyota (20%) và Ford (25%).

Khoản lợi nhuận và cổ tức được chia từ các liên doanh này cũng giúp VEAM đứng trong nhóm đầu những doanh nghiệp Nhà nước có lợi nhuận lớn nhất, dù nếu loại bỏ khoản lợi nhuận này thì công ty hầu như không có lãi.

Năm 2015, VEAM cũng nhận được 2.676 tỷ đồng lợi nhuận từ Honda, 678 tỷ đồng từ Toyota. Năm 2014 con số này lần lượt là 694 và 403 tỷ đồng. Số tiền VEAM nhận được mỗi năm tùy thuộc vào chiến lược phát triển, mở rộng của các liên doanh nêu trên.


VnExpress