VCF chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 660% bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 9/1/2018, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Mã CK: VCF) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 660%, tương đương 66.000 đồng/cổ phiếu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với 26,58 triệu đơn vị khối lượng chứng khoán đang lưu hành, Công ty dự chi 1.756 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/1/2018 và ngày thực hiện thanh toán là 31/1/2018.

Công ty TNHH MTV Masan Beverage, cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 68,46%, sẽ nhận về hơn 1.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đạt 1.802 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển đạt 213,5 tỷ đồng và 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Masan cho biết Masan Beverage đã chào mua công khai toàn bộ cổ phần của VCF nhằm nâng sở hữu từ 68,5% lên 100%, với giá 202.000 đồng/cổ phần. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý I/2018 và thực hiện theo sự phê chuẩn của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hoàng Hải