Vật tư Bưu điện chi gần 3 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

(BĐT) - Ngày 12/7 tới, Công ty CP Vật tư Bưu điện (mã CK: PMJ) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16,5%. Đây là mức chia cổ tức vượt với kế hoạch (15% ) đã đề ra và là con số cao nhất trong những năm gần đây.

Như vậy, với 1,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMJ sẽ chi gần 3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 31/7/2019.

Năm 2019, PMJ đặt kế hoạch doanh thu đạt 114,53 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4,78 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 18%.

T.H