VAE, E&Y và Grant Thornton trúng sơ tuyển kiểm toán dự án gần 7.400 tỷ tại Cần Thơ

(BĐT) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ, có 3 nhà thầu vừa lọt vào danh sách ngắn sơ tuyển Gói thầu CT3-CS-TV07 Tư vấn độc lập kiểm toán đối với Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

3 nhà thầu trúng sơ tuyển gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&T); Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Dự án sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 322.041.879 USD (tương đương 7.339,33 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay ODA từ WB là 250,013 triệu USD (tương đương 5.697,80 tỷ đồng); vốn ODA không hoàn lại từ SECO là 10 triệu USD (tương đương 227,90 tỷ đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố là 1.413,63 tỷ đồng (tương đương 62.028.638 USD). Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2016 - 2021.

Mục tiêu đầu tư của Dự án là nhằm giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm và tăng cường kết nối giữa trung tâm Thành phố với các khu vực phát triển đô thị mới có rủi ro thấp hơn cũng như tăng cường năng lực của chính quyền Thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai.

Trần Nam