UBCK ra quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và 85 triệu đồng đối với Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Quyết định số 80/QĐ-HĐQT, Quyết định 81/QĐ-HĐQT và Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ban hành ngày 10/5/2016 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Huỳnh Công Trung, bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Võ Thành Đông Phương, bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Hà Thị Mai Phương…

Còn đối với Bia Hà Nội - Kim Bài, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng. Tại thời điểm tháng 1/2007, Bia Hà Nội - Kim Bài đã trở thành công ty đại chúng, tuy nhiên, đến ngày 22/9/2017, UBCK mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.     

Thế Anh