Tự chủ đại học - bước chuyển mình của Học viện Nông nghiệp

(BĐT) - Tự chủ trường đại học được coi là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Sau hơn hai năm được trao quyền tự chủ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nỗ lực khai thác những thế mạnh của quyền tự chủ, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính…
Học viện Nông nghiệp xếp thứ 3 trong các trường đại học của Việt Nam
Học viện Nông nghiệp xếp thứ 3 trong các trường đại học của Việt Nam

Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cao trong các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Học viện đã xây dựng thành công và phát huy thế mạnh mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao tiếp cận chuẩn quốc tế, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; tích cực đổi mới phương pháp đào tạo, xây dựng và phát triển các ngành mới, tổ chức đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, Học viện đã đạt được một số kết quả mang tầm quốc tế như tăng số lượng đề tài, dự án khoa học công nghệ nhờ đấu thầu và hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tiếp cận trình độ quốc tế; gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo; đẩy mạnh công bố quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của giáo dục đại học Việt Nam...

Hiện tại, Học viện Nông nghiệp xếp thứ 3 trong các trường đại học của Việt Nam, thứ 50 trong top 100 trường đại học Đông Nam Á, nằm trong top 20 tổ chức công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam. Học viện còn là trường đại học hàng đầu về kết quả kiểm định chất lượng đại học với rất nhiều đóng góp cho đất nước về đào tạo và khoa học công nghệ.

Anh Đức