Trapharco: Lợi nhuận ròng 2019 ước tăng trưởng 30%

(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Traphaco, Công ty đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019 lần lượt đạt 2.160 tỷ đồng và 205 tỷ đồng. Con số này tăng trưởng lần lượt 15% và 30% so với năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về việc chi trả cổ tức năm 2018, Trapharco sẽ thực hiện trả cổ tức 30% bằng tiền mặt, tương đương 3.000 đồng cho một cổ phiếu. Số tiền mà Trapharco sẽ phải chi cho trả cổ tức là hơn 124,3 tỷ đồng. Trapharco cũng dự kiến trả mức cổ tức này cho năm 2019.

 

Thế Anh