Transimex chốt trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25%

(BĐT) - Theo Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2018, Công ty CP Transimex (TMS) sẽ trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, Công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý IV/2019. Đồng thời, Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.461 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức từ 20% đến 25%.

6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 1.189 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2019 của Công ty đạt 128,6 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018.   

Lê Hải