Trà Vinh: Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Trà Vinh thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý chuyển Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ban Quản lý các bến xe khách, Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh thành công ty cổ phần.

UBND tỉnh Trà Vinh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định.

PV