Tổng nợ của Hoa Sen tăng hơn 8.000 tỷ đồng

Nợ phải trả của Hoa Sen tăng gấp đôi so với thời điểm đầu niên độ do nhu cầu bổ sung vốn lưu động đột biến.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kết thúc ngày 30/9/2017 vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) công bố cho thấy, do nhu cầu bổ sung vốn lưu động tăng mạnh nên tổng nợ vay tăng đột biến.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối niên độ là 16.268 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng hơn 82,5%, phần còn lại là các khoản vay ngân hàng dài hạn nhằm mục đích xây dựng và mua sắm tài sản cố định.

Trong vòng ba tháng đầu niên độ tài chính 2018, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần tôn thép nội địa này phải thanh toán khoảng 900 tỷ đồng trong tổng số 8.500 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng. Đây phần lớn là các khoản vay tín chấp hoặc được đảm bảo bằng hàng tồn kho, máy móc và thiết bị. Các nhà băng góp mặt trong danh mục cấp vốn tín dụng cho công ty đều là những “ông lớn” của ngành ngân hàng như ACB, Vietcombank, Standard Chartered…

Cũng theo báo cáo tài chính, hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mang về cho Hoa Sen xấp xỉ 26.150 tỷ đồng, tăng 46% so với năm ngoái. Doanh thu tài chính nhờ chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 56 tỷ đồng, nhưng vẫn không đủ bù đắp chi phí tài chính đến 589 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong đó chiếm đến 482 tỷ đồng.

Điều này cộng thêm giá vốn và chi phí bán hàng đều tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm hơn 11%, xuống còn 1.330 tỷ đồng. Kết quả này chỉ hoàn thành hơn 80% so với kế hoạch công ty đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu niên độ.


Vnexpress