Tổng giá trị nợ xấu của Sacombank có thể hơn 59.000 tỷ đồng?

Theo VCBS, nếu cộng cả số dư nợ xấu đã bán cho VAMC và một số khoản phải thu xấu từ Ngân hàng Phương Nam (đang được ghi nhận là nợ tiêu chuẩn), ước tính tổng giá trị nợ xấu của Sacombank là 59.426 tỷ đồng (chiếm 29,9% tổng dư nợ). Chưa kể, phần dự thu lãi đang được khoanh vùng và dự kiến phân bổ trong các năm tới là 20.387 tỷ đồng.
Cổ phiếu STB đang được giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu STB đang được giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sacombank có diễn biến giao dịch sôi động trong thời gian gần đây khi các thông tin về quá trình tái cơ cấu và nhân sự tham gia liên tiếp được đưa ra.

Trong một báo cáo thị trường công bố gần đây, Công ty chứng khoán VCBS điểm lại một số điểm chính về đề án tái cấu trúc của Sacombank như với trái phiếu VAMC, ngân hàng được cho phép thực hiện trích lập dự phòng theo năng lực tài chính trong thời gian 10 năm.

Sacombank cũng sẽ được bán nợ theo giá trị thị trường, trường hợp giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc thì chênh lệch được phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh trong thời gian tối đa 5 năm. Đồng thời trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính.

Sacombank khoanh lãi dự thu đến thời điểm 31/12/2015 và phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo năng lực tài chính trong thời gian tối đa 10 năm. Các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần vượt 11% vốn điều lệ công ty hoặc sở hữu chéo được chấp thuận lộ trình xử lý dần dần theo đề án tiến tới đảm bảo các quy định pháp luật.

Về thực trạng nợ xấu tại Sacombank, theo đánh giá của VCBS vẫn còn nhiều thử thách. Tại thời điểm 31/12/2016, số dư nợ xấu báo cáo tại ngân hàng này là 13.745 tỷ đồng (chiếm 6,9% tổng dư nợ). Nếu cộng cả số dư nợ xấu đã bán cho VAMC và một số khoản phải thu xấu từ Ngân hàng Phương Nam (đang được ghi nhận là nợ tiêu chuẩn), ước tính tổng giá trị nợ xấu của Sacombank là 59.426 tỷ đồng (chiếm 29,9% tổng dư nợ).

Ngoài ra, phần dự thu lãi đang được khoanh vùng và dự kiến phân bổ trong các năm tới là 20.387 tỷ đồng.

Theo đánh giá của VCBS, đề án được thông qua đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tái cơ cấu của Sacombank. Theo đó, nội dung đề án bao gồm các phương án “khá ưu đãi” cho Sacombank so với đa số ngành ngân hàng (một số phương án thậm chí vẫn đang được thảo luận tại Quốc hội theo dự thảo luật mới) cho thấy sự hỗ trợ khá lớn từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng này.

Bên cạnh đó, phương án bán nợ theo giá trị thị trường, và bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi so với mức đáy của năm 2012-2013 có thể đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu tại Sacombank.

Ngân hàng chính thức chấm dứt thời gian chờ đợi (1,5 năm từ tháng 10/2015), để bắt tay vào quá trình tái cơ cấu. Các động thái gần đây cho thấy quyết tâm khá rõ từ phía ban lãnh đạo ngân hàng: đặt kế hoạch thực hiện trích lập nhanh trong vòng 3 năm đầu, thành lập trung tâm xử lý nợ để tập trung nợ xấu trên toàn hệ thống về HSC, hoạt động tìm kiếm đối tác để bán và xử lý tài sản đảm bảo đã được khởi động từ năm 2016…

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB đang có mức giá 12.400 đồng (chốt phiên 2/6). Giá STB đã tăng hơn 19% so với 3 tháng trước và tăng 7,5% so với thời điểm 1 năm trước.


Dân trí