Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trúng gói thầu hơn 220 tỷ

(BĐT) - Dù giá chào thầu cao thứ hai trên tổng số 6 nhà thầu, nhưng vượt qua các đối thủ trong nước và quốc tế, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vừa giành được 1 gói thầu đấu thầu quốc tế, sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đó là Gói thầu Xây dựng các tuyến đường Thanh Niên và đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị. Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án (BQLDA) phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB), phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu là 220.385.000.000 đồng. Gói thầu đã đóng thầu từ ngày 28/3/2016.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trúng thầu với giá trúng thầu 220.445.942.186 đồng, cao hơn giá gói thầu khoảng 61 triệu đồng. Loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 730 ngày (24 tháng), kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng.

Theo Bên mời thầu, có 6 nhà thầu đã nộp HSDT, gồm Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Công ty Xây dựng Hanbeak (Hàn Quốc); Liên danh Công ty CP LICOGI 166 và Công ty CP Thành An (Việt Nam); Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lương Tài và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Việt Nam); Liên danh Công ty TNHH tập đoàn Sinohydro  (Trung Quốc) và Công ty CP Trường Danh (Việt Nam - Trung Quốc); Công ty Xây dựng Sungjee (Hàn Quốc).

Liên danh Công ty CP LICOGI 166 và Công ty CP Thành An có giá dự thầu thấp nhất (162.295.695.348 đồng). Công ty Xây dựng Hanbeak chào giá cao nhất 11,386,554.37 USD (254.489.461.868 đồng). Giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cao thứ hai (209,139,902,832 đồng). Các nhà thầu còn lại chào giá khoảng 180 tỷ đến 190 tỷ đồng.

4 nhà thầu chào giá thấp nhất đều bị loại, trong đó 2 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, 2 nhà thầu không đáp ứng tiêu chí yêu cầu về nguồn lực tài chính. 2 nhà thầu chào giá cao nhất gồm Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  và Công ty Xây dựng Hanbeak vượt qua đánh giá kỹ thuật và với giá đánh giá thấp hơn, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã vượt qua đối thủ Hàn Quốc để trúng thầu.                

Nguyệt Minh