Tổng công ty Sông Đà báo lãi ròng 307 tỷ đồng sau 9 tháng

(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả doanh thu quý đạt 2.130 tỷ đồng, giảm 8% so với quý III/2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng trưởng 61,5% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp này ghi nhận 5.310 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 13,8% và 4% so với cùng kỳ 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến thời điểm cuối quý III/2018, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà đạt 28.272 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm tới 74%, đạt 20.880 tỷ đồng (gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu). Về phía bên kia bảng cân đối kế toán, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với quy mô 9.080 tỷ đồng.

         

Hoàng Việt