Tổng công ty Khoáng sản TKV điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, Vimico (UPCoM: KSV) vừa công bố giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán. Trong đó đáng chú ý, Vimico đã điều chỉnh từ lỗ gần 11 tỷ đồng trên BCTC công ty tự lập thành lãi sau thuế 10,5 tỷ đồng sau kiểm toán.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, doanh thu hợp nhất sau kiểm toán ghi nhận đạt 2.597 tỷ đồng, giảm 595 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó (3.193 tỷ đồng) và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Cùng với đó chi phí giá vốn cũng được điều chỉnh giảm theo, nên số liệu lợi nhuận gộp sau kiểm toán đạt 265 tỷ đồng, tăng khoảng 9 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh giảm 12,6 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, đạt 115,6 tỷ đồng.

Tổng công ty Khoáng sản TKV điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán - ảnh 1
Theo giải trình từ phía công ty, đối với công ty mẹ điều chỉnh giảm khoản tạm hạch toán cổ tức 2018 thu được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (32,1 tỷ đồng) do chưa đủ cơ sở vì KLM Thái Nguyên chưa có Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 về việc chia cổ tức năm 2018. Đồng thời điều chỉnh giảm giá thành tương ứng, trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính tại CTCP Gang thép Cao Bằng do công ty này lỗ thêm sau kiểm toán.

Đối với hợp nhất, khoản cổ tức công ty nhận được từ KLM Thái Nguyên theo số liệu trước kiểm toán sẽ được điều chỉnh giảm vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Sau kiểm toán không phát sinh khoản điều chỉnh giảm này nên KQSXD tăng thêm hơn 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau kiểm toán, Gang thép Cao Bằng phát sinh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến các bút toán điều chỉnh trên BCTC hợp nhất, làm giảm lợi nhuận hợp nhất đi hơn 9,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau kiểm toán, Vimico ghi nhận số lãi sau thuế 10,5 tỷ đồng, trong khi số liệu công ty tự lập là lỗ 10,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 23,3 tỷ đồng.

Dù điều chỉnh từ lỗ sang lãi, nhưng LNST 6 tháng đầu năm 2019 vẫn giảm sâu so với số lãi hơn 155 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2018.


Trí thức trẻ