Tổng công ty Dệt may Nam Định bị UBCKNN phạt 200 triệu đồng

Nguyên nhân do Tổng CTCP Dệt may Nam Định đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ngày 12/01/2018,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định (Vinatex Nam Định) số tiền 200 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Tổng CTCP Dệt may Nam Định đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đến 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng CTCP Dệt may Nam Định tiền thân là Nhà máy Sợi Nam Định, thành lập năm 1889, tới năm 1954 được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy liên hợp Dệt Nam Định. Tháng 1/2008 công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Kết quả kinh doanh, riêng quý 3/2017 doanh thu công ty đạt hơn 230 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm lên gần 645 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 đạt gần 44,8 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 Tổng công ty đạt hơn 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 5,5 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016.

Tính đến 30/92/2017 Tổng CTCP Dệt May Nam Định còn gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có hơn 24 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt 244 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu đạt 136 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêunăm 2018 Tổng công ty đạt 1.600 tỷ đồng doanh thu, hiệu quả SXKD đạt 73,88 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.

 


Tri Thức Trẻ