TNG hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận sau 8 tháng

(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) vừa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8 và 8 tháng năm 2018.

Theo đó, trong tháng 8/2018, Công ty đạt 459 tỷ đồng doanh thu, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 8 tháng năm nay, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 2.359 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H