TLH tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 tỷ lệ 5%

(BĐT) - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên vừa (Mã CK: TLH) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 5%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự kiến số tiền chi tạm ứng là khoảng 45,7 tỷ đồng. Ngày chốt quyền cổ tức là ngày 5/1/2018, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/1/2018. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 2/2018.

Nguồn vốn thực hiện chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLH. Tính đến hết tháng 9/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLH đạt 540.67 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức, hình thức chi trả và thời điểm chi trả được ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 265,32 tỷ đồng, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017. Năm 2016, TLH chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, trong đó 10% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, TLH ghi nhận mức lợi nhuậnsau thuế đạt 254,6 tỷ đồng, hoàn hành 96% kế hoạch cả năm.

Hoàng Hải