TLG chốt trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

(BĐT) - Ngày 31/8 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 40% của CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG).

Về phương án trả cổ tức tiền mặt, HĐQT Công ty đã thông qua tỷ lệ thực hiện là 10%. Dự kiến Công ty sẽ chi ra khoảng 55,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 5/10.

Về phương án thưởng cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành tổng cộng 15,2 triệu cổ phiếu mới, tương ứng với tỷ lệ 30%. Nguồn vốn được lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty lãi 164 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

T.H