TKV đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước

(BĐT) - Theo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong năm 2017, TKV sẽ tiếp tục thoái, tăng vốn tại một số công ty con và đơn vị thành viên.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Khác với những lần trước, lần này việc thoái, tăng vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, TKV sẽ thoái vốn xuống 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ và Địa chất Việt Bắc. TKV cũng đẩy mạnh thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà & Hạ tầng và Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Khoáng sản với tỷ lệ thoái vốn tương ứng lần lượt là 36% và 65%.

Thực hiện nhiệm vụ này, Tổ công tác triển khai tái cơ cấu góp vốn của TKV tại các doanh nghiệp năm 2017 cũng chủ động rà soát tình hình tài chính của các đơn vị trước khi thoái vốn, tìm ra các giải pháp xử lý các vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh để đảm bảo phản ánh đúng giá trị thật của cổ phần; hạn chế tối đa tình trạng chênh lệch quá lớn giữ giá trị cổ phần đang niêm yết (hoặc đăng ký giao dịch Upcom) và giá trị cổ phần theo sổ sách nhằm bảo toàn tối đa vốn nhà nước và giảm thiểu rủi ro của TKV khi thoái vốn. Đồng thời, người đại diện phần vốn của TKV tại các đơn vị cũng đã chủ động và cùng Công ty cổ phần tích cực tìm kiếm các Nhà đầu tư tiềm năng để nhận chuyển nhượng cổ phần của TKV…

Việt Anh