Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược cho Vinalines

(BĐT) - Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đáng chú ý là việc định giá doanh nghiệp và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Vinalines.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Bộ GTVT đã phê duyệt giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Vinalines tại thời điểm 31/12/2016 là 18.094,9 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 11.946 tỷ đồng. Theo đó, giá trị thực tế doanh nghiệp Công ty mẹ - Vinalines đã tăng thêm 1.353 tỷ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tăng 1.801 tỷ đồng nếu so sánh với báo cáo vào giữa tháng 7/2016.

Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải, điều kiện cần và đủ để trở thành cổ đông chiến lược của Vinalines là phải có tối thiểu 2 năm trước liền kề thời điểm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược có lãi và không có lỗ lũy kế tại thời điểm gần nhất.

Đối với nhà đầu tư là các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc tổ chức tài chính, ngoài tiêu chí nêu trên sẽ phải bảo đảm quy mô vốn chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng

Minh Tuấn