Thủy sản Minh Phú ghi nhận lãi ròng quý IV/2019 giảm 51%

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với kết quả thiếu tích cực. Theo đó, quý IV/2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 4.205 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 51% so cùng kỳ, xuống còn gần 52 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2019, Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần hơn 16.935 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, Minh Phú ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 8.540 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2019 gấp 3 lần so với đầu năm, đạt hơn 1.408 tỷ đồng với 99% là tiền gửi có kỳ hạn.         

Hoàng Việt