Thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa lưới điện quốc gia

Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng đã chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia vào ngày 11/7.
Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia
Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia

Dự án được khởi công xây dựng từ 1/7/2014 tại huyện Bù Gia Mập và huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, có công suất 75 MW (một tổ máy) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 1.158 tỷ đồng, trong đó 85% nguồn vốn vay ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, 15% vốn đối ứng trong nước.

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm (Vinavico) là liên danh nhà thầu xây dựng. Đơn vị tư vấn giám sát là liên doanh nhà thầu J-Power - Nippon Koei Nhật Bản; tư vấn phụ là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2. Phần thiết bị cơ điện của dự án được thực hiện bời nhà thầu Alstom INDIA (nay là nhà thầu GE), nhà thầu phụ là Lilama 10.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng công suất của Nhà máy thủy điện Thác Mơ lên 225 MW.

Sau 3 năm xây dựng công trình chính, với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đề ra.

EVN cho biết, Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng hoạt động sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 52 triệu kWh mỗi năm.


VGP