Thủy điện Thác Mơ báo lãi 6 tháng đạt 210 tỷ, thực hiện 91% kế hoạch năm

Lợi nhuận ròng riêng quý II của Thủy điện Thác Mơ đạt 142,8 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận doanh thu 241 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm đến 15,5% đã giúp lãi gộp đạt 171,7 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Biên lãi gộp cải thiện từ 64% lên 71,2%.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng trưởng 56% lên 16,2 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm từ 4,7 tỷ về 3,8 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý cũng giảm 42% từ 13,5 tỷ về 7,8 tỷ đồng.

Tất cả các yếu tốt trên giúp lãi ròng TMP đạt mức tăng trưởng 25%, ghi nhận 142,8 tỷ đồng.

Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty ghi nhận 406 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5%; lãi ròng 210 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5%. Với kết quả này, TMP đã thực hiện được 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Thủy điện Thác Mơ báo lãi 6 tháng đạt 210 tỷ, thực hiện 91% kế hoạch năm - ảnh 1
Tính đến cuối quý II, tổng tài sản công ty đạt 1.447 tỷ đồng, tăng thêm 100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của TMP tăng mạnh từ 101 tỷ lên 148,9 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 227 tỷ đồng (riêng phải thu khách hàng ngắn hạn tăng mạnh từ 88 tỷ lên 181 tỷ đồng).


NDH